Beskära frukträd

Varför beskära fruktträden?

Beskäring görs för att få mycket frukt och för att forma trädets krona. Beroende på hur beskäring sker kan tillväxt av mer frukt alternativt mindre frukt befrämjas.

Ofta blir frukträden för stora för våra trädgårdar varför gallring av krona bör ske. Alla beskäringar kan ge upphov till grenröta, som i sin tur kan sprida sig till hela trädet. Risken minimeras ju tunnare gren som skall beskäras. Ett mindre sår kan trädet själv valla över dvs. läka sig själv. Därför är det vikigt att kontinuerligt ta hand om sina fruktträd.

Vårbeskäring

Äppel-och päronträd kan beskäras tidig vår, fram till bladkopparna framträder i slutet april/början av maj. OBS kärnfrukter ska inte beskäras på våren.

Sommar/Höstbeskäring

Alla fruktträd, även kärnfrukter såsom plommon och körsbär kan beskäras under JAS-perioden (juli, augusti, september). Ibland senare om vädret är milt.

Vid höstbeskäring utvecklas mindre vattenskott.

Tidsåtgång

Ett normalt underhållet träd tar ca två timmar beroende på hur högt/brett och hur mycket grenar trädet har.

Äldre träd och träd som inte har beskurits på många år ta ca 2-4 timmar beroende på storleken och antalet grenar. För träd som inte är underhållna bör beskäringen delas upp på tre års sikt för att återuppbygga trädets krona. Därefter behövs endast mindre beskäring årligen.

Pris: se Priser.

Resa inom Gävle ingår i priset. För mer information, se priser.

Hushållsnära tjänster – RUTavdrag

OBS! Gäller numera även beskäring av fruktträd

Läs mer vad som gäller för dina behov på ”Skattereduktion för  Rot- och hushållsnära tjänster” på Skatteverkets hemsida, se www.skatteverket.se.

Upp

Äppelblomside-colorAfrikansk lilja Trainweington DSCI0107Amaryllis trengwainton 20080910763