Skissförslag

på hela eller delar av din trädgård

En trädgård är den förlängda delen av din byggnad. En väl genomtänkt trädgård binder samman inne och utemiljön till en harmonisk helhet.

Kanske har du just byggt ditt drömhus och funderar hur du ska göra med din trädgård.

Kanske har du köpt ett hus med en gammal trädgård som du vill återskapa eller göra om så den passar dig och din familjs behov.

Kanske har du tröttnat på din trädgård och fått slut på idéer.

En bra start är att fundera över vad du vill ha ut av din trädgård. Vilka funktioner ska den innehålla? Vad vill du kunna göra i din trädgård?

Skissförslag innebär en handritad trädgårdsskiss på utformning av din trädgård, innehållande förslag på placering av de mest tongivande delarna i designen, såsom träd, häckar, solitärer, gångar, rabatter, sittplatser och eventuella andra funktioner.

I trädgårdsskissen ingår inte ett komplett växtförslag men däremot förslag på några växter som kan utgöra huvudrollerna i din trädgård. På motsvarande sätt ges råd om övriga materialval. Dessa förslag redovisas med en bild och kortfattad information om egenskap.

Skissen utförs på skalenlig karta t.ex. fastighetskartan som följer med fastigheten. Alternativt kan karta beställas hos kommunen. I Gävle kommun är det Medborgarkontoret som tillhandahåller sådan information.

Erhållen karta kontrollmäts inte mot verkligheten.

Priser: se Priser

Resa inom Gävle ingår i priset. För mer information, se priser.

Upp

Äppelblomside-colorAfrikansk lilja Trainweington DSCI0107Amaryllis trengwainton 20080910763